Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Polityka prywatności

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE ZDROWIA I URODY YASUMI W SOPOCIE

              

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
       z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy: 
 
        1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NIBO CONCEPT Iwona Ziemianowicz z siedzibą w Gdyni, Starodworcowa 40A, działająca pod nazwą handlową: YASUMI INSTYTUT ZDROWIA I URODY 
        2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu,
            wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
        3. W YASUMI przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię,
            nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp.
           Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
        4. USŁUGA KOSMETYCZNA W INSTYTUTCIE YASUMI 
         - Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji
             umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
         - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi
            oferowanej w YASUMI, INSTYTUT ZDROWIA I URODY Armii Krajowej 122 Sopot. W przypadku ich nie podania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
         - Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu,
            w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

              i)  marketingu własnych produktów lub usług,

              ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami 
              prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny
              (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
          - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi
            utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi
            systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
        5. USŁUGA NEWSLETTER
          - Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera,
             czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.
          - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.
          - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej
             zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z
             naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
          - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi
             utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi
             dystrybucji newslettera.
           - Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście
              państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.
        6. FORMULARZ KONTAKTOWY
           - Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia
             określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą
             elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
           - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
           - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a
             następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej
             podstawie i we wskazanym Ci celu.
           - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi
             utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się
             to konieczne.
        7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub
            ograniczenia  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
            danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
            uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w
            zakresie ochrony danych.
            Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez
            aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
        8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
            przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
        9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
            profilowania.

 

 

 

REGULAMIN YASUMI INSTYTUT ZDROWIA I URODY


1. Instytut Zdrowia i Urody Yasumi zwany dalej "Instytutem Yasumi" ze stroną
internetową www.madison.yasumi.pl oraz siedzibą w Gdańsk na ul.Rajska 10
2. Godziny otwarcia Instytutu: od poniedziałku do soboty: 9:00 - 21.00. W dni
świąteczne ustawowo wolne od pracy Instytut Yasumi jest nieczynny.
3. Instytut Yasumi oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, profesjonalne porady i
konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych,
pakietów zabiegowych i wielu innych usług. Pracownicy Instytutu dokładają wszelkich starań, aby
Klienci korzystający z zabiegów byli w pełni usatysfakcjonowani. W trosce o wysoki poziom usług i
chcąc zapewnić pełna dyspozycyjność dla wszystkich naszych klientów prosimy o przestrzeganie
niniejszego regulaminu.
4. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika
Instytutu Yasumi o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety,
ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w
domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Klient ma obowiązek do
stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Instytut
Yasumi nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku
nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do
rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim
terapeutą/kosmetologiem w salonie w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie
reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.
6. Zakup usługi w Instytucie Yasumi jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie
ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Instytut Yasumi
oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne
konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach
lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co
za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Instytutu Yasumi.
7. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne
ze zgodą na przetwarzanie danych przez Instytut Yasumi zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
8. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w
zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
9. W przypadku zmiany cen, ceny będą aktualizowane na stronie internetowej.
10. Karnety/bony wykupione w Instytucie Yasumi ważne są przez okres 3 miesięcy od daty
wykonania pierwszego zabiegu lub zgodnie z terminem określonym przez
kosmetologa/fizjoteraputę. Wykupione zabiegi promocyjne należy zrealizować w ciągu 1 miesiąca od
daty zakupu.
11. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi.
Promocje nie obowiązują przy dokonywaniu płatności kartą bądź punktami partnerów
współpracujących z Instytutem np. Benefit, Sodexo itp.

12. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w Instytucie usług/bonów lub kosmetyków.
13. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie, Instytutu Yasumi nie ponosi
odpowiedzialności.
14. Za usługi świadczone w Instytucie Yasumi płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą,
voucherami, bonami lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki
na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
15. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób, Instytut Yasumi pobiera
przedpłatę w wysokości min 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Płatności można dokonać
gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem
środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 2 dni przed umówionym zabiegiem. W
przypadku płatności bonem podarunkowym przedpłata 50% wartości zarezerwowanych zabiegów
jest pobierana automatycznie.
16. Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie, którym opłacony zostanie zabieg winien
okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.
17. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem/serią zabiegową, bonem
prezentowym lub voucherem nie przyjdzie na umówioną godzinę, i nie odwoła tej wizyty, mimo
przypomnienia przez Instytut o wizycie w formie telefonicznej lub sms-owej, Instytut Yasumi traktuje
to jako usługę zrealizowaną, a kwota zgodnie z rodzajem zarezerwowanej usługi zostanie potrącona z
karnetu, bonu lub vouchera.
18. W przypadku odwołania umówionej wizyty w terminie krótszym niż 24h robocze przed wizytą,
Instytut Yasumi odlicza 50% wartości bonu lub karnetu przypadającego na daną wizytę.
19. Klient zobowiązany jest do stawienia się na umówiony zabieg punktualnie. W przypadku
spóźnienia, pracownik Instytutu Yasumi może zakończyć zabieg w przewidzianym wcześniej czasie, a
Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty za zaplanowany zabieg.
20. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Instytutu Yasumi są zobowiązane przestrzegać
niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.

Gdańsk, 01.12.2018

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem